Soita
Toimialue:Kuopio ja Koko Suomi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Muutto ja Kuljetus Oy
Sirkkusentie 40 A 2, 70340 Kuopio
Y-Tunnus 3093659-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Jonne Jäntti. toimitusjohtaja
tel: 044 2369465
email: info@kuopionmuuttojakuljetus.fi

3. Rekisterin nimi

Kuopion Muutto ja Kuljetus Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriimme talletetaan www-sivujen lomakkeella tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot, joita käytämme
asiakkuuksien hoitamiseen, www-sivujen lomakkeilta tulleiden viestien käsittelyyn, niihin vastaamiseen ja niissä esiin
tulevien palvelupyyntöjen käsittelyyn.
Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös palveluiden kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon. Tietoja
voidaan myös käyttää palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kuopion Muutto
ja Kuljetus Oy:lle.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin talletetaan ainoastaan www-sivujen lomakkeella, sähköpostitse, puhelimella tai muutoin ilmoittamasi
tiedot. Henkilötunnus tallennetaan tarvittaessa asiakkaiden luottotietojen tarkastamiseksi. Luottotietojen tuloksia ei
säilytetä.
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
6. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla eli rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä itseään koskevia tietoja yrityksen henkilörekisteriin on
tallennettu ja saada pyydettäessä jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee tehdä tarkastus- tai oikaisupyyntö
osoitteeseen info@kuopionmuuttojakuljetus.fi. Rekisteröidyn tulee tarkastuspyynnössä tuoda esille tiedon etsimiseen
riittävät tiedot. Mahdollisesti rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai
jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.
Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää
tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme
tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)
mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
Kuopion Muutto ja Kuljetus Oy:lle osoitteeseen info@kuopionmuuttojakuljetus.fi

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-sivujen lomakkeelta, sähköpostitse, puhelimitse,
tapaamisessa tai muilla tavoilla, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan asiakassuhteen aikana tai sitä ennen tai sen
jälkeen. Seuraamme myös evästeitä ja käyntiä yrityksen kotisivuilla (IP-osoite).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tiedonsiirto EU / ETA-maiden ulkopuolelle

Antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto

Rekisteröidyt tiedot on suojattu niin hyvin kuin internetissä voidaan kohtuudella vaatia.
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka
myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka työtehtäviin edellä mainittu oikeus liittyy.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on
kerätty ja kuten tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme käyttää evästeitä. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää
Internet-selaimen kautta. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin yrityksen verkkosivujen
toiminnoista eivät välttämättä toimi aina oikein